Beter samenwerken

We hebben allemaal wel eens een collega of een manager met wie het niet zo lekker loopt. Er zijn steeds irritaties en waardoor je niet goed kunt samenwerken. Dat kan soms zo vervelend worden dat het uitloopt op een conflict.

Je hebt geen idee hoe je ermee kunt omgaan en al helemaal niet hoe je dit kunt verbeteren. Er kan sprake zijn van frustratie. Dit kan zich uiten in: 

  • De samenwerking met collega’s verloopt stroef.
  • Ik erger mij aan mijn collega. 
  • Het contact met mijn manager is moeizaam. 
  • Ik zeg niet wat ik denk.  
  • Ik vertrouwen mijn collega niet. 
  • ik voel me steeds onder druk staan op mijn werk. 

Samenwerken is niet altijd makkelijk

Goede samenwerking vraagt van alle partijen inzet en betrokkenheid. Het vraagt om vertrouwen in jezelf én de ander, en je veilig voelen.

Met coaching kunnen snel een aantal zaken helder worden, waardoor de samenwerking al snel verbeterd en de stress verminderd. Bij coaching kijken we naar wat jij zelf kunt doen om beter te kunnen samenwerken. Jij hebt namelijk invloed op hoe je met de situatie omgaat.

Jij krijgt en houdt zelf de touwtjes in handen. Coaching is dus geen mediation, waar beide partijen tot elkaar worden gebracht.

Beter samenwerken of contact

Tijdens de coaching kunnen we ingaan op zaken die helpen bij een betere samenwerking of een beter contact,  zoals:

  • authentieke communicatie: hoeveel laat je van jezelf zien
  • persoonlijk leiderschap tonen
  • omgaan met diversiteit van collega’s en managers
  • constructief boos worden
  • bewust van wat wél goed gaat